Web Application
Way to Find Chaisoft Thai

รับจ้างพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ,กระทรวง,ทบวง,กรม,สำนักงานราชการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงานด้วยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20-30 ปี
My Address

Chaisoft Thailand


Address: บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่: 95/36 ม. อู่ทองเพลส F-1 ถ.ประชาอุทิศ ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0135560012474

Our Policy

แนวนโยบายของเรา

รับจ้างวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์.

#Web Application และ Database
	#รับพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยผลงานที่เราได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานราชการไมน้อยกว่า 10 หน่วยงาน ในการให้เราได้ร่วมศึกษาวิจัย และพัฒนาซอฟท์
ระบบงานต่าง ๆ #ด้วยเรามีทีมงานที่พร้อมพัฒนาเป็นทีมสามารถเขียนโปรแกรมไดหลากหลายภาษา 
และมีความรู้ในระบบฐานข้อมูลหลากหลายแบบ MySqL,Informix,Oracel ด้วยโปรแกรมเมอร์มือ
อาชีพ อายุงานและมากประสบการณ์นาน เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดการงานได้รวดเร็ว ประสบความสำเร็จ
ได้ดังใจหมาย
	#ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่เลย 60-120 วัน 
ถ้าเป็นงานใหม่จะมีการการกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาเป็น 60 วัน 90 วัน 120 วัน เป็นเวลา
มาตรฐาน แต่ถ้าเป็นการซื้อโปรแกรมระบบสินทรัพย์ Version 1.4 เพื่อไปต่อยอดเป็นของหน่วย
งานราชการของท่านเองใช้เวลา 30-60 วันเป็นอย่างมากสุด รวมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชการ
ให้ด้วย ไม่เกิน 2 วันรวมกาแฟ+ขนมในช่วงพักเบ็ก ไม่เกิน 25 ชุด เนื่องจากการต่อยอดระบบ
สินทรัพย์ซึ่งเป็นระบบที่เราพัฒนามาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปีจะใช้ เวลาในการพัฒนาต่อยอดและ
การอบรมไม่นานโดยปกติ..
	#การรับประกันงาน 1 ปี
การรับประกันงานหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จ ทางบริษัทจะมีช่วงระยะเวลาในการรับประกัน
งานอยู่แล้ว 1 ปีนั้นคือเป็นการ MA หรือ การบริการหลังการขายให้อยู่แล้ว 1 ปีเต็ม ส่วนหลัง
จาก 1 ปีไปทางกรมแต่ละกรมจะต้องหาเงินมาต่อสัญญาการรับประกันงานเป็นรายปีด้วยนะ
ส่วนการพัฒนาต่อยอดก็ว่ากันอีกทีแต่ไม่แพงอย่างที่คิด
		   

บริการหลังการขายของเรา

#โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ 
  เราคือทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่มีประสปการณ์ที่มากกว่า 10-20 ปี เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความ
เชียวชาญงานการเขียนโปรแกรมเฉพาะด้านด้วยมืออาชีพจริง ๆ ด้วยประสบการณ์และผลงานยืนยันได้ 
 #บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
  ทุกระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาเราจะได้รับการ MA จากหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปีทุก
ระบบ นั้นแสดงให้เห็นถึงการบริการหลังการขายที่ดีมาก
#ไม่เคยทิ้งงาน
  จากประสบการณ์การทำงาน ทีมเราไม่เคยมีประวัติการทิ้งงาน,ไม่เอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย,
เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้า
#ไม่ส่งงานล่าช้า
  การทำงานล้าช้านั้นหมายถึงความไม่ชำนาญในการงานที่รับมาและขาดประสบการณ์ และอีกอย่างไม่มี
งานเก่าที่ใช้เป็นต้นแบบในการต่อยอดจึงทำให้การส่งงานได้ล่าช้า
#ไม่รับงานต่อจากบริษัทนายหน้า หรือ ฟรีแลนด์
  เนื่องจากเราเป็นทีมโปรแกรมเมอร์ที่เปิดบริษัทรับงานและพัฒนาระบบเอง ดังนั้นเราจึงไม่มีเจ้าของ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาแต่ไม่รู้เรื่องๆ การเขียนโปรแกรม เปิดบริษัทแล้วจ้างคนมาเขียน เมื่อโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน 
ก็จะโดนปรับไม่สามารถส่งมอบงานได้
#ไม่เอาเปรียบลูกค้า
  เราไม่มีประวัติตามหน่วยงานราชการทั้งหมดเลยว่า การส่งงานล่าช้า หรือ รับงานแล้วไม่สามารถส่งงานได้,
หรือส่งงานแล้วทิ้งงาน ไม่รับผิดชอบงานที่สงมอบแล้ว ทุกหน่วยงานนั้นแสดงให้เห็นว่า..เราคือทีมงาน
โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ
0 Area
Population
0 Total
Properties
0 Average
House
0 Total
Branches
Our Develope and Services

Developers Web Application and Database

Developers Application

รับจ้างวิเคราะห์และพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์บน Web Application MySQL,MsSQL,Informix,Oracel

Language Develope

ASP,ASP.NET,PHP,JSP,CFML,HTML CSS,AJAX,JQuery, Java Script,Bootstrap.

Database Develope

dBase, MS-Access, MySQL,SQL Server 2008, XML,JSON, Informix Database, Oracel Database

After-Sales service

หลังจากที่มีการวิเคาะห์และพัฒนาซอฟท์แวร์เสร็จเรียบร้อย ทางบริษัทจะรับประกันการใช้งาน และปรับแก้ไขเป็นระยะเวลา 1 ปี.

Team Work

ทีมวิจัยและพัฒนาระบบ